نیازسنجی بازار گردشگری بر اساس دهک های درآمدی


ارسال شده توسط:

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصاد گردشگری، در این باره به «دنیای اقتصاد»، می گوید: «به دلیل گستردگی تاثیرات مثبت […]

نیازسنجی بازار گردشگری بر اساس دهک‌های درآمدی


ارسال شده توسط:

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصاد گردشگری، در این‌باره به می‌گوید: «به‌دلیل گستردگی تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی سفر در […]