تونل نیایش به ایستگاه مکمل تهویه مجهز می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهدی پورهاشمی با بیان آن که ایستگاه تهویه تونل نیایش به عنوان سیستم […]

تونل نیایش و نقش آن در حل مشکل ترافیک


ارسال شده توسط:

۳ سال پیش روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ زمانی که مدیریت شهری پس از ماه ها تلاش اقدام به افتتاح تونل نیایش […]