دولت و مجلس با اتوبوس رانی تهران همراه نیستند


ارسال شده توسط:

پیمان سنندجی در گفتگو با تین نیوز، تصریح کرد: اگر قرار باشد بر اساس بزرگی ناوگان دولت سهم خود را در […]

آمریکایی ها و انگلیسی ها مشمول روادید فرودگاهی ایران نیستند


ارسال شده توسط:

در نشست خبری امروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خبرنگاری خطاب به حسین جابری انصاری گفت که به تازگی عراقچی در […]

گردشگران روس ترکیه، فرصت و سهم گردشگری ایران نیستند


ارسال شده توسط:

گردشگران روس ترکیه نمی توانند سهم گردشگری ایران شوند. این سخن علی رضا رحیمی، مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، […]