کشف آثاری از دوران پیش از تاریخ در خراسان جنوبی


ارسال شده توسط:

[ad_1] باستان شناختی های بخش نیم‌بلوک قاینات در خراسان جنوبی منجر به کشف ابنیه تاریخی، مساجد، سازه‌های آبی، حمام و پل […]