خشک شدن هامون، بیکاری و مهاجرت اجباری ساکنان سرزمین رستم دستان


ارسال شده توسط:

کوچ اجباری مردم سرزمین حماسه های رستم دستان به دور دست ها باعث شده تا در بیشتر کوچه پس کوچه های […]