پیشنهاد راه اندازی خط پرواز مستقیم تهران – هانوفر


ارسال شده توسط:

نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی و راهی ایران ابراز تمایل کرد و گفت: […]