هاکاتریپ، اولین ماراتن برنامه نویسی در حوزه گردشگری


ارسال شده توسط:

هاکاتریپ با حضور ۴۰ تیم ۳ تا ۵ نفره برگزار می شود. تیم ها در روز اول با چالش های خود […]