هتل فرید مشهد


ارسال شده توسط:

درباره هتل فرید مشهد هتل فرید مشهد دو ستاره که ازسه طبقه تشکیل شده و اتاق های طبقه دوم سرویس فرنگی دارد واتاق […]