مردان و زنان چگونه وقت می گذرانند؟


ارسال شده توسط:

بر اساس این گزارش افراد بیش از نیمی از زمان خود در شبانه روز را صرف نگهداری و مراقبت شخصی می […]

چه وقت هایی غذا خوردن در منزل صرف نمی کند؟


ارسال شده توسط:

در حالی که خوردن غذا در رستوران اغلب گران تر از صرف غذا در منزل است، اما بعضی وقت ها طبخ […]