کشف معبد مخفی زیر شهر باستانی «پترا»


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، باستان شناسان با کمک گرفتن از تصویرهای ماهواره ای کشف کردند ویرانه تاریخی دیگری زیر شهر مشهور […]