از پیاده روی که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟


ارسال شده توسط:

برای مدتی طولانی در دهۀ ۱۹۸۰، ظاهرا هیچ کاری نمی کردم جز اینکه در شهر پیاده روی کنم. چندین تکنولوژی جدید […]

جنبش “پیاده روی قرن ۲۱” چگونه راه افتاد؟


ارسال شده توسط:

پیاده روی را می توان درمانی بدون دارو و تفریحی بدون نیاز به پول دانست؛ چراکه سلامتی جسم، کنترل وزن و […]

توسعه گردشگری شهری تهران در گرو بازآفرینی و خلق مسیرهای پیاده گردشگری


ارسال شده توسط:

شهر یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، تاریخی و جغرافیایی است. برای تحقق گردشگری در این پدیده چند وجهی، شهرها نیازمند […]

گردشگری اجتماع محور با پیاده روی در بوهوما


ارسال شده توسط:

بنگاه گردشگری پیاده روی روستای بوهوما یک ابتکار عمل گردشگری اجتماع محور است که هدف از آن متنوع ساختن فعالیت های […]

تهران گردی راحت با اپلیکیشن «پیاده»


ارسال شده توسط:

«پیاده» یک بانک اطلاعاتی درباره رویدادهای فرهنگی، مکان های تفریحی و سبک زندگی در تهران است. اولین رونمایی این اپلیکیشن در […]