بیشتر مصرف کن تا بیشتر بازیافت کنی


ارسال شده توسط:

غربال گری و تفکیک که زمانی توسط نون خشکی های سطح پایین انجام می شد حالا کار هر روزۀ تمام شهروندان […]

جشنواره فیلم کن چه تاثیری بر گردشگری این شهر دارد؟


ارسال شده توسط:

جشنواره فیلم کن یکی از معتبرترین جشنواره های جهانی در عرصه سینما است که هر ساله در شهر کن در جنوب […]

جشنواره فیلم «کن» گردشگری فیلم و درآمدزایی برای یک شهر


ارسال شده توسط:

گردشگری جشنواره های فیلم، پدیده ای جدید در صنعت گردشگری است. سازمان دهندگان این شیوه از گردشگری جشنواره های فیلم را […]