«کولوسئوم» رم میزبان رویدادهای فرهنگی می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، «داریو فرانچسکینی»، وزیر فرهنگ ایتالیا با اشاره به پروژه جدید مرمت و بازسازی اثر تاریخی «کولوسئوم» در […]