سر دبیر مجله «گارلند» روش های تجارت صنایع دستی را آموزش می دهد


ارسال شده توسط:

به گزارش ایسنا، ‌کارگاه آموزشی توسعه صنایع دستی با محوریت دست یابی به بازارهای داخلی و خارجی جدید با حضور پروفسور […]