تدوین دانشنامه صنایع دستی ایران ۱۰سال زمان می برد


ارسال شده توسط:

به گزارش میراث آریا، رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی با اشاره به اینکه شورای جهانی صنایع دستی […]