شناسایی ۱۲۰۰ حمام تاریخی در کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، محمدحسن طالبیان گفت: تا کنون ۱۲۰۰ حمام از سوی ادارات کل استانی شناسایی و […]