سال ۱۳۹۴؛ سال شکوفایی و همکاری های بین سازمانی با میراث فرهنگی


ارسال شده توسط:

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست خبری ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ افزایش همکاری […]