۱۳۹۵؛ سال شکوفایی صنایع دستی


ارسال شده توسط:

معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهمن نامور مطلق، در نشست خبری تشریح عملکرد و برنامه های […]