۱۴۶۱۴ پرواز نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین


ارسال شده توسط:

ابراهیم مرادی با تشریح میزان مدیریت پروازهای داخلی و خارجی از فضای آسمان کشور توسط مرکز کنترل ترافیک هوایی گفت: در […]