قطع ۱۷۰۰ اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر توسط شهرداری


ارسال شده توسط:

حواشی جنجالی قطع هزار و ۷۰۰ اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان میان […]