شناسایی ۲۰۰۰ جاذبه طبیعی گردشگری در کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدعلی فیاضی روز سه شنبه در کارگاه طرح توانمندسازی روستایی استان بوشهر با محوریت گردشگری روستایی افزود: […]