لغو مجوز ۲۰۲دفترخدمات مسافرتی استان تهران


ارسال شده توسط:

مهدی عنبر در گفت و گو با ایرنا افزود: این دفاتر خدمات مسافرتی در جریان بازدیدهای نظارتی شناسایی و به اداره […]