تعیین حریم برای ۳۲۰۰ اثر تاریخی غیرمنقول در کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ محمدحسن طالبیان، روز چهارشنبه در نخستین کارگاه کشوری آموزشی تعیین عرصه و حریم و ضوابط حفاظتی آثار […]