اختصاص ۵۸۰۰ میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی به طرح های میراث فرهنگی


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، مسعود سلطانی فر عصر روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه در آئین […]