کشف روستای ۶۰۰۰ ساله در “اورامان” کردستان


ارسال شده توسط:

به گزارش ایسنا، امیر ساعدموچشی سرپرست کاوش در محوطه باستانی سرچم با اعلام این خبر بیان کرد: این روستای کهن مربوط […]