کشف تدفین های بی نظیر ۷۰۰۰ ساله در جنوب غربی ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ عباس مقدم سرپرست پروژه پیش از تاریخی دشت زهره (فصل نخست، گورستان […]