۹۵۰۰ اتاق هتل؛ سهم هتلداری ریودوژانیرو از المپیک


ارسال شده توسط:

المپیک ریو در شرایطی در حال برگزاری است که بنابر اعلام شرکت تحقیقاتی STR بزرگ ترین دستاورد این رویداد ورزشی برای […]