تدوین پیش نویس مقررات گواهینامه های Air Crew


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، محمدجواد تقوایی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: با توجه به نیاز […]