توریسم مجازی با DeepStereo واقع گرایانه تر می شود


ارسال شده توسط:

تیمی از محققین این کمپانی در جهت تولید تکنیک و الگوریتمی جدید بر آمده اند و نتیجه، Deep Stereo نام دارد. […]