اپل با کمپین Apps for Earth بار دیگر به جمع حامیان محیط زیست پیوست


ارسال شده توسط:

تغییرات محیط زیستی در چند سال اخیر زنگ خطری را برای کره زمین به صدا درآورده اند و طبیعی است انسان […]