پایان سفر هواپیمای خورشیدی Solar Impulse 2 بر فراز اقیانوس ها


ارسال شده توسط:

در ۲۹ فرودین ماه بود که این هواپیما پس از توقف چندین ماهه به منظور انجام تعمیرات، توانست دوباره ماموریت خود […]