خوشبینی گروه های گردشگری و TripAdvisor برخلاف هشدارها، نسبت به سفرهای اروپایی


ارسال شده توسط:

از سوی دیگر، طبق گزارشات مجله سفری skift، «انجمن آژانس های مسافرتی آمریکا» امیدوار است مسافران بسیاری، تعطیلات خود را در […]